0 дауыс
273 көрілді
Мен Кыпшак тарбиесин алган Найман едим.Себеби аргы атамыз Алматынын ( Жетису) Наиманы еди оте билимди  окыган сол заманнын мен деген интеллигенциясы жане дара киси болган. Осылайша Сыр онирине коныс аударып Кыпшак (Ш) кызына гашык болып ол жукти кезде аргы атамды согыска алып кетеди содан оралмайды.Кыпшак аргы ажемиз босанып менин атам сонан сон нагашыларында (Кыпшактарда калып) Кыпшак болып оседи олардын бар маххабатымен тарбиесин алады.Шамамен жасы 8 ге толганда Алматыдан акесинин туыстыры.(оз каны Наймандар) аргы атамнын жакындары келип кыпшак болып осип келе жаткан атамды алып кетпекши болады.Атам жылап менин руым Кыпшак деп сенбей  ата анамда да осылар деп Кыпшак атасынын койнына тыгылады да сол Сыр елинде нагашыларынын тарбиесинде калады.Сонан сон Алматылык Наймандардан хабар жок!Осыдан сон атамнан туган барлык баланы Кыпшак деп осиреди жане тарбиелейди.Менде баска немерелерде осылай осип келе жатыр жане Кыпшактардан жане Наймандардан (ишинде кайссы екенин билмеймиз Садыр деп еситкем)*( кезкелген найман руы) кыз алуга катан тиым салады.Осылайша Ата ажем Сыр елинде биликти педагогтар болып бул фаниден отти.Енди бир кызыгы мен жасым неке жасына (2 *)келгенде Астанада бир кызбен аяк асты танысып гашык болып калдым бирак акесиз оскен акесин танымайды нагашылары Бултын Кыпшак.Озинин каны Кыпшак деди жай.Уакыт оте мен онын дал менин атамды тарбиелеген кыз алыспайтын Кыпшак ишинде (Ш) сол рудан екенин билдим жаныма катты батты.Бирак канымыз найман екенинин маркум ажемиз ажал алдында аитып кеткен бирак атамыз мулде бул такырыпты козгалтпайтын. Сонда да жипсиз байланып канша кызга конил болмеген   мойын созбаган,онерли ари сымбатты акылды парасатты жигит едим кудайдын жазганы ма алде сорым бес ели? Осы кызга байландым да калдым,Шын суйемин. Ол кыз бул туралы ештене билмейди,али ата- анамда билмейди, осындай кызбен байланысым барын.Астанада мындаган арулар арасынан дал сол кызга жолыгып козим ештене кормей Мажнуннин кунин кешип журмин.Ол кыздын менен улкен умити бар бирак ештене билмейди сезбейди.Формально Рулас болганмен канымыз баска! Типтен рулас болган куннин озинде 7 ата асып кеткели кашшан.Бирак маркум атамнын осиет аманаты бар , Бабалар аруагынан коркамын.Нестеуге болады?Мен Кыпшак тарбиесин алган найман едим.Себеби аргы атамыз Алматынын ( Жетису) Наиманы еди оте билимди  окыган сол заманнын мен деген интеллигенциясы жане дара киси болган. Осылайша Сыр онирине коныс аударып Кыпшак (Ш) кызына гашык болып ол жукти кезде аргы атамды согыска алып кетеди содан оралмайды.Кыпшак аргы ажемиз босанып менин атам сонан сон нагашыларында (Кыпшактарда калып) Кыпшак болып оседи олардын бар маххабатымен тарбиесин алады.Шамамен жасы 8 ге толганда Алматыдан акесинин туыстыры.(оз каны Наймандар) аргы атамнын жакындары келип кыпшак болып осип келе жаткан атамды алып кетпекши болады.Атам жылап менин руым Кыпшак деп сенбей  ата анамда да осылар деп Кыпшак атасынын койнына тыгылады да сол Сыр елинде нагашыларынын тарбиесинде калады.Сонан сон Алматылык Наймандардан хабар жок!Осыдан сон атамнан туган барлык баланы Кыпшак деп осиреди жане тарбиелейди.Менде баска немерелерде осылай осип келе жатыр жане Кыпшактардан жане Наймандардан (ишинде кайссы екенин билмеймиз Садыр деп еситкем)*( кезкелген найман руы) кыз алуга катан тиым салады.Осылайша Ата ажем Сыр елинде биликти педагогтар болып бул фаниден отти.Енди бир кызыгы мен жасым неке жасына (2 *)келгенде Астанада бир кызбен аяк асты танысып гашык болып калдым бирак акесиз оскен акесин танымайды нагашылары Бултын Кыпшак.Озинин каны Кыпшак деди жай.Уакыт оте мен онын дал менин атамды тарбиелеген кыз алыспайтын Кыпшак ишинде (Ш) сол рудан екенин билдим жаныма катты батты.Бирак канымыз найман екенинин маркум ажемиз ажал алдында аитып кеткен бирак атамыз мулде бул такырыпты козгалтпайтын. Сонда да жипсиз байланып канша кызга конил болмеген   мойын созбаган,онерли ари сымбатты акылды да парасатты сунгак бойлы денели жигит едим кудайдын жазганы ма алде сорым бес ели? Осы кызга байландым да калдым,Шын суйемин. Ол кыз бул туралы ештене билмейди,али ата- анамда билмейди, осындай кызбен байланысым барын.Астанада мындаган арулар арасынан дал сол кызга жолыгып козим ештене кормей Мажнуннин кунин кешип журмин.Ол кыздын менен улкен умити бар бирак ештене билмейди сезбейди.Формально Рулас болганмен канымыз баска! Типтен рулас болган куннин озинде 7 ата асып кеткели кашшан.Бирак маркум атамнын осиет аманаты бар , Бабалар аруагынан коркамын.Казаки билимди тусиниги бар адамдар болса жауап жазыныздаршы Нестеуге болады?

1 жауап

0 дауыс
fatua kz деген сайт бар діни сұрақтар қоюға арналған
...