+1 дауыс
5.0k көрілді
Азоттың орташа квадраттық жылдамдығы  500 м/с, азоттыңтығыздығы1,35 кг/м 3 болса,оның қысымы неге тең ?

1 жауап

0 дауыс
v орт кв=500м/с

р=1.35кг/м*3

 Р=?

P=1/3*v^2*p=500/3*1.35=113333.3
...