0 дауыс
36.3k көрілді
Газдың молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 500 м/с, ал тығыздығы 1,35 кг/м болса, оның қысымы қандай?

3 жауап

0 дауыс
 
Жақсы жауап
P=ро*g*h
h=жылдамдыққа
P=1,35*10*500=6750
0 дауыс
200кПа кысымда 5м куб колем алатын массасы 6 кг газ молекулаларынын орташа козгалыс жылдамдыгы кандай?????
0 дауыс
Р=1×ро×v²/3=1×1,35×500²/3=112500
...