0 дауыс
2.2k көрілді
1 есеп) 15м/с жылдамдықпен ұшып келе жатқан гранат массалары 6 кг жане 14 кг болатын еки жарыкшакка болинеди.Козгалыс багыты бойынша улкен жарыкшакка 24м/с жылдамдыкпен ушты.Киши жарыкшактын жылдамдыгын тап. 2)дененин импульси 10 кг*м/с,ал кинетикалык энергиясы 20Дж.Дененин массасы мен жылдамдыгын табындар

1 жауап

0 дауыс
p=mv

E=mv²/2

mv=10  ⇒m=10/v

mv²/2=20

10/v * v²/2=20

5v=20

v=4 M/c

m=10/4=2,5 Kr
...