0 дауыс
2.0k көрілді
Курамында 10% коспасы бар 100 г кремнезёмом кальций карбонаты мен косып балкытканда канша колем (к.ж) комиртек(4) оксиди болинеди

1 жауап

0 дауыс
90

SiO2 + CaCO3 → CaSiO3 + CO2

60

Үлгідегі таза кремний оксиді 90% құрайтындықтан, оның массасы:

100 г - это 100%,
у г_______90%, осыдан у=100*90/100=90 г

Осы массаны теңдеуге қойып, көмірқышқыл газының көлемін аламыз: 60 г кремнеземмен әрекеттескенде 22,4 л көмірқышқыл газы бөлінеді

Содан пропорция бойынша

х=90*22,4/60=33,6 л
...