0 дауыс
272 көрілді
Бағалы қағаздар биржаның тізімдеріне қалай енгізіледі?

1 жауап

0 дауыс

Бағалы қағаздар биржаның ресми тізіміне енгізіліуі немесе "Листингілік емес байғалы қағаздар" секторында айналысқа жіберілуі мүмкін.

Бағалы қағаздарды биржаның ресми тізіміне енгізу процедурасы Листингілік ережелерде белгіленген.

Бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберу процедурасы Бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберу ережелерінде анықталған.

...