0 дауыс
309 көрілді
Депозиттерге кепілдік беру мәселелері қандай нормативтік құқықтық актілермен реттеледі?

1 жауап

0 дауыс

Осы саладағы негізгі нормативтік құқықтық акт болып 2006 жылғы 7 шілдедегі «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналасқан депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы табылады. Бұл заң депозиттерге кепілдік беру және салымшыларға кепілдік берілген өтемді төлеудің рәсімдеріне қатысты негізгі қағидаттар мен ережелерді белгілейді.

...