0 дауыс
4.7k көрілді

Оксидтерді халықаралық атаулары бойынша екі түрлі тәсілмен жаз. H.Na.Mg.Al.Ca

3 жауап

0 дауыс

Аш, натрий, магний, алюминий, кальций.

Сутегі, натрий, магний, алюминий, кальций.

халы0аралы0 атау т8р3нде жазу керек валенттілігімен қасында;а то мұны менде билем
Түсіндім мен. Есіме түсті былтыр 8 сыныпта мұғалім түсіндірген. Оксидтерін жанына неге жазбағансың? Қазір жазып беремін.
0 дауыс

Аш 1 валентті,Натрий 1 валентті,магний 2 валетті,алюминий 3 валентті,кальций 2 валентті

H+1)1, Na+11))) 2 8 1, Mg+12))) 2 8 2,    Al+13))) 2 8 3,     Ca+21))))  2 8 8 2

оны менде білем; маған мысалы:Fe2O3 темір (III) оксиді,немесе дитемір триоксиді сияқты болу керек
0 дауыс

Сутегі моно оксиді/сутегі оксиді, ди натрий моно оксиді/натрий(ІІІ) оксиді, магний оксиді/ди магний оксиді,

ди алюминий три оксиді/алюминий (ІІІ) оксиді, кальций оксиді/ди кальций оксиді.

ОСЫЛАЙ БОЛУЫ ТИІС ҚАТЕЛЕСПЕСЕМ.

...