+1 дауыс
23.2k көрілді
қысқартылған иондық тендеулер боиынша реакция тендеулерін молекулалық жане толық иондық турде жаз
 MG2+ +CO3=MGCO3
 2H+ +S2- =H2S
 H+ +OH- =H2O
 CO3 2- +2H+ =CO2=H2O
 BA2+ +SO4-2=BASO4
 CA2+ + SO4 2-=BASO4

1 жауап

0 дауыс
осының толық және қысқартылған иондық теңдеулерін жазыңдар
H2SO4 пен BaCl2
HCl мен AgNO3
K2CO3 пен CaCl2
FeSO4 пен NaOH
K2SO4 пен Ba(NO3)2
помогите не чего не понемаю да завтра надо срочно
...