0 дауыс
42.5k көрілді
Осы есептi шығарып бересiздерме?

1 жауап

0 дауыс
x^2-4x^4=0

x²(1-4x²)=0

x²=0 ;  
1-4x²=0

1=4x²

x²=1/4

x=1/2

1/2                                         1/2

S(x^2-4x^4)dx=x³/3-(4x^5)/5|   = (1/2)³/3-(4(1/2)^5)/5=(1/8)/3-(4*1/32)/5=

0

 1/24-1/40=1/60
...