0 дауыс
2.6k көрілді
х+у=4, у=3х түзулерімен және Оу осімен шектелген фигураның ауданын табу

1 жауап

0 дауыс
y1=4-x;  y1=y1

4-x=3x

4=4x; x=1

1                     1

S (4-x-3x)dx=S(4-4x)dx=4x-2x²|¹=4*1-2*1²=4-2=2

0                     0
...