0 дауыс
7.4k көрілді
Бұл сұрақтағы сөздерді айтылу ережесі бойынша жазуға көмектесіңдерші! Мысалы, жүйрік - жүйрүк, жүйткі - жүйткү, т.б.

Сөздер мынадай:

жүксіз               май қаймақ             қытыр-қытыр          сөгілу

жүктеу              майталманға           мазасы кету           сөйлегіш

жүзгіш              құлын                      мөңіреу                  сөздік

жүгіріс              жасырын келу          мөлшерсіз              тосырқау

жұлын               қыстыгүні                пүліш

1 жауап

+2 дауыс
 
Жақсы жауап
жүксіз-жүксүз, жүктеу-жүтөу, жүзгіш-жүзгүш, жүгіріс-жүгүріс, жұлын-жұлұн, май қаймақ- май ғаймақ, құлы-құлұн, жасырын келу-жасырын гелу, қыстыгүгі-қыстыкүгө, мазас кету-мазасы гету, мөлшерсіз-мөлшөрсіз, пүліш-пүлүш, сөгілк-сөгүлу, сөздік-сөздүк.
Өте керемет! Көп-көп рахмет...Мені бір қуантып жібердіңіз!
Оқасы жоқ. Көмегім тисе болғаны!!!
...