0 дауыс
4.6k көрілді
қосшы                

жұмысшы

бөрене

түйе

онға

тонға

тоны

бозша

боз құнан

ақ білек

ақжүрек

ақ боз

ақ жаулық

кешке кел

ақ иық

шекара

ботакөз

келе қалды

1 жауап

0 дауыс
қосшы - қошшы

жұмысшы - жұмышшы

бөрене - бөрөне

түйе - түйө

онға - оңға

тонға- тоңға

тоны -тоңы

бозша - бошша

боз құнан - бозғұнан

ақ білек - ағбілек

ақжүрек -ағжүрек

ақ боз - ағбоз

ақ жаулық - ағжаулық

кешке кел - кешке гел

ақ иық - ағиық

шекара - шегара

ботакөз -ботагөз

келе қалды -кетеғалды
...