0 дауыс
7.1k көрілді
Шеберханадағы электр сымдарына әрқайсысының кедергісі 120 Ом-ға тең 5 шам параллель жалғанған. Осы тізбектегі кернеу 220 В болса, онда бүкіл сым бойынан өтетін тоқтың күшін анықтаңдар.
Міне есеп шарты. Шығарып берулеріңізді өтінемін.

3 жауап

+1 дауыс
Алдымен әр сымдағы ток күшін табамыз: I  = U / R = 220/120 = 1.83 А

Жалпы токты табу үшін оны 5- ке көбейтеміз Iж = 1.83*5 = 9.17 А
0 дауыс
Кедергілері 20 Ом және 30 Ом болатын екі резистор кернеуі 24в электр тізбегіне жалғанған. Тізбекке екі резисторды тізбектей және паралель жалғағандағы ток күші қандай? Міне есептің шарты. шығарып берулеріңізді өтінемін.
Берілгені      Шешуі Параллель:R1=1/(1/20+1/30= 12     I=24/12=2
R1=30 Ом                   Тізбектей: R=20+30=50    I=24/50=0.48
R2=30 Ом
U=24В
0 дауыс
Нүкте 0,1 метр амплитудасымен 2,0 Гм жиілікпен, 4/п бастапқы фазамен гормоникалық тербеліс жасайды.Тербелістің басынан есептегенде t=1/80 c уакыт мезетіндегі нүктенің жылдамдығын үдеуін табу керек?
...