0 дауыс
6.2k көрілді
1)Жаңа жыл шыршасының гирляндасы әрқайсысының кедергісі 52 Ом , кернеуі 13 В есептелген 20шамнан құралған . Егер гирлянда кернеуі 220 В электр желісіне қосылған болса , оның кедергісі мен өтетін ток күші қандай болады?

2) 4 В кернеуге және 0,3 А ток күшіне арналған қалта шамын 220 В жарық беретін желідегі кедергісі 1100 Ом болатын электр шамына тізбектен жалғауға бола ма ?

3 жауап

+1 дауыс
Given:   formula   solition

R1=52 ohm R=R1+R2  R=104

R2=52 ohm  U1+U2=U U=223

U1=13 V         I=U:R
U2=220 V    I=223:104=2.24A

fout to I=?  Resuit:I=2.24A
0 дауыс
1) U=U1+U2+...+U20=13 B×20=260B

R=R1+R2+...+R20=52 Oм×20=1040 Ом

I=U/R=260 B/1040 Oм = 0,25 А

R=220 B / 0, 25 A = 880 Oм

2)Болмайды ау, желідегі ток күші I=U/R=220/1100=0,2 A. Тізбектей жалғағанда барлық құрылғылардың ток күші тең болуы керек I = I1 = I2
0 дауыс
1)R= R1+R2+...R20= 520om×20= 1040om

I= U÷R=220B÷1040om=0,21A

2) Болады, сығырайып жазады
...