0 дауыс
3.9k көрілді
Кедергісі 1 Ом өткізгіштен 15 с уақытта 45 Кл заряд өтетін болса, онда өткізгіш ұштарындағы кернеудің түсуі неге тең?

1 жауап

0 дауыс
I = U/R

I=q/t

U/R  = q/t

U = (R*q)/t

U = (45*1)/15 = 3 В
...