0 дауыс
1.2k көрілді
«Квадрат теңдеулер арқылы мәтінді есептерді шығар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 1-тапсырма. Тіктөртбұрыштың бір қабырғасы екіншісінен 6 см-ге артық, ал ауданы 112см² болса, тіктөртбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын табыңыз.

 2-тапсырма Квадраты берілген санның өзінен 72-ге артық болатын санды табыныз

 3-тапсырма Архат тіктөртбұрыш тәріздес бақшаны декоративті тастармен қоршағысы келді. Бақшаның периметрі 68м, ал ауданы 240 м² болу ушін оның өлшемдері кандай болуы керек?

1 жауап

0 дауыс
x + 72 = x^2

x^2 - x - 72 = 0

(x - 9)(x + 8) = 0

x = 9
...