0 дауыс
2.0k көрілді
Құрамында 15% қоспасы бар 40г техникалық кальцийді суда еріткенде түзілген ca(oh) 2 m-?

1 жауап

0 дауыс
реакция теңдеуі

Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 + H2

40*15=6г

40-6=34г (таза кальций массасы)

М(Ca(OH)2)=40+17*2=74г/моль

34г-------------х

40--------------74

х=34*74/40=62,9г
Сұрақ қою
...