0 дауыс
6.2k көрілді
Хемосинтез Фотосинтез қандай заттар түзейді жəне энергия көздері

3 жауап

0 дауыс

 Фотосинтез дегеніміз — жасыл жапырақ хлоропластары арқылы күн сәулесі энергиясының химиялық байланыс энергиясына айналу процесі.

Фотосинтездің жарық және қараңғы фазалы сатылары бар. Жарық фазасында ежелгі балдырларда циклді фотофосфорлану реакциясы жүреді.

Квант жарығының электрондарымен хлорофилдерден ығысып шықкан энергия АДФ мен фосфаттан АТФ-тың синтезделуіне жұмсалады.

Жоғары сатыдағы өсімдіктердің жарың фазасының негізін циклді емес фотофосфорлану құрайды.

Мұнда электрондар энергиясы АТФ-тың синтезделуіне, молекулалық оттектің бөлінуі арқылы судың ыдырауына (фотолиз) және НАДФН синтезіне жұмсалады.

Фотосинтездің қараңғы фазасында көмірқышқыл газын пайдалану және соның негізінде органикалық қосылыстарды синтездеу үшін АТФ және НАДФН энергиясы қолданылады. Хемосинтез — тотығу процесі нәтижесінде CO, газынан органикалық заттардың бейорганикалық заттардан (H2S, әр түрлі металл иондары) түзілу процесі.

0 дауыс
Фотосинтез энергия козы:Хлорофилл,Жарык.Хемосинтез:кун саулесы
0 дауыс
Хемосинтез - күн сәулесі - H2S, әртүрлі металл иондары.

Фотосинтез - жарық - аминқышқылдар, белок, хлорофилл

Ұқсас сұрақтар

...