0 дауыс
3.2k көрілді

Пропанның химиялық қасиеттерін реакция теңдеулерімен жазыңдар

1 жауап

0 дауыс

Химиялық қасиеттері:

Жану:

Метан: Метан көмірқышқыл газы мен су шығаратын ашық көк түспен жанбайды, ол артық ауа немесе оттегі болған кезде пайда болады. Бұл жоғары экзотермиялық реакция; Осылайша, бұл тамаша отын.

CH4 (г) + 2O2 → СО2 + 2H2O + 890 кДж / моль

Ол ауа немесе оттегі жеткіліксіз болған жағдайда көміртегі оксиді (СО) газына ішінара күйіп кетеді.

2CH4 (г) + 3O2 → 2CO + 2H2O + энергиясы

Пропан: Пропан басқа алкандар сияқты күйіп кетеді. Ол артық оттегі шығаратын су мен көмірқышқыл газының қатысуымен толығымен күйіп кетеді.

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O + 2220 кДж / моль

Жану процесі үшін оттегі жеткіліксіз болған жағдайда, ол көміртегі тотығына және / немесе көмірқышқыл газына толығымен күйіп кетеді.

2 C3H8 + 9O2 → 4CO2 + 2CO + 8H2O + жылу

НЕМЕСЕ

C3H8 + 9O2 → 3C + 4H2O + жылу

Пропан жануы бензиннің жануына қарағанда әлдеқайда таза, бірақ табиғи газ сияқты таза емес.

Реакциялар:

Метан: Метан галогендермен алмастыру реакциясын көрсетеді. Бұл реакциялар кезінде бір немесе бірнеше сутегі атомдары бірдей галоген атомдарымен алмастырылады және оны «галогендеу» деп атайды. Ол күн сәулесінің қатысуымен хлормен (Cl) және броммен (Br) әрекеттеседі.

Метан мен будың қоспасы глиноземнің беткі қабаты бар қыздырылған (1000 К) никель арқылы өткенде, ол сутегі шығара алады.

Пропан: Пропан сонымен қатар әртүрлі пропорцияларда әртүрлі өнімдер шығаратын ерекше жағдайларда галогендеу реакциясын көрсетеді.

CH3-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CH2Cl (45%) + CH3-CHCl-CH3 (55%)

CH3-CH2-CH3 + Br2 → CH3-CH2-CH2Br (3%) + CH3-CHBr-CH3 (97%)

Толығырақ: https://kk.mort-sure.com/blog/difference-between-methane-and-propane/

...