0 дауыс
16.4k көрілді

Төмендегі айналымдарды іске асыруға болатын, тиісті химиялық реакция теңдеулерін жазыңдар?

C→CO2→Na2CO3→CO2→CaCO3

Ca→CaO→CaSO4→CaO

FE2(SO4)3→Fe(OH)3→Fe2O3→FeCL3

Сұрақтың жабылу себебі: жақсы жауап алынды

4 жауап

0 дауыс
 
Жақсы жауап
1) C+O₂=CO2

СO₂+2NaOH=Na₂CO₃+H₂O  

Na₂CO₃+2HCl=2NaCL+H₂O+CO₂

CO₂+Ca(OH)₂=CaCO₃+H₂O

2) 2Ca + O2 = 2CaO

CaO + H2SO4= CaSO4 + H2O

CaSO4 + BaO= BaSO4 + CaO

3)  Fe2(SO4)3+6KOH=2Fe(OH)3+3K2SO4

Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O
0 дауыс
H2O - > H2 - > H2O Калай болад
0 дауыс
Zn->ZnS->H2S->SO2->SO3 көмектесіңіздерш
0 дауыс
H2O-->H2-->HCl-->ZnCl2.
...