0 дауыс
3.3k көрілді
№1 Есеп.

Изохоралық қыздыру барысында газға 250 Дж жылу мөлшері берілд. Газ қандай жұмыс атқарды? Газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең?

№2 Есеп.

Изохоралық салқындау бырысында газдың ішкі энергиясы 350 Дж кеміді. Газ қандай жұмыс атқарды. Газ сырты ортаға қанша жылу бөлді?

1 жауап

0 дауыс
№1 Есеп.

Q=250 Дж.
дельта U-?
процесс изохоралық болғандықтан А=0.
дельта U= Q= 250 Дж.

№2 Есеп.

ΔU=250 Дж   V-const   Q=?

==========

ΔQ   = Q =350Дж
...