0 дауыс
1.4k көрілді
Массасы 568 г фосфор (V) оксидін алу үшін жұмсалатын оттектің (қ.ж.) көлемін табыңдар

1 жауап

0 дауыс
х         568г

4Р+5О2=Р4О10

     5*22,4      284

х=112л
...