0 дауыс
31.8k көрілді
1. Судағы H2O, құмдағы SiO2 оттектің массалық үлесі (%) қанша екенін есепте....???
2. Глюкозанын C6H12O6 құрамында неше процент оттек бар екенін табыңдар ....???
3. Мына заттардың : а.сынап (||) оксидінің , ә. калий хлоратынын айырылу реакциясынын теңдеуін жаз . Осы екі заттың айырылуы қандай жағдайда тез жүреді?
4. Калий пермагнаты KMnO4 , калий хлораты KClO3 . сынап (||) оксиді HgO құрамындағы оттектің массалық үлесін (%) табыңдар . Олрды оттетің массалық үлесі арту ретімен орналастырыңдар
5. Массасы 12,25 г бертолле тұзы KClO3 айырылғанда бөлінетін оттектің зат мөлшерін есепте

5 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
Mr(H2O)= 1*2+16=18.
w%=Ar(О)/ Mr(H2O)=0.87

Mr(SiO2 )= 60
w%=Ar(О)/ Mr(SiO2 )=0.5

C6H12O6 =12*6+1*12+16*6= 180
w%=6Ar(О)/ Mr(C6H12O6)= 0.5
Ары қарай шығарар едім, бірақ ол уақыт алады және дәл қазір оны шығарып жататын жанымда қалам, қағазым жоқ.
бұл есептер 8 сыныптыкі білуімше. Тым оңай есептер ғой! Осыны шығара алмасаң..............
+1 дауыс
Жоғарыдағы жауап қате!ол жерде 100-ге көбейтуді ұмытқан 1) ж: 88,8% 2)ж: 26,6%
0 дауыс
Мына заттардың: a)сынап (||) оксидінің; ә) калий хлоратының айрылу реакциясының теңдеуін жазыңдар.Осы екі заттың айрылуы қандай жағдайда тез жүреді?
0 дауыс
Mr(H2O)=1*2+16=18

Mr(O)=16

16*100/18=88.889

Mr(SiO2)=28+16*2=60

Mr(O2)=16*2=32

32*100/60=53.333

 

Mr(C6H12O6)=12*6+1*12+16*6=180

Mr(O6)=16*6=96

96*100/180=53.333

 

2HgO=2Hg+O2

2KClO3=2KCl+3O2

 

Mr(KMnO4)=39+55+16*4=158

Mr(O4)=16*4=64

64*100/158=40.506

Mr(KClO3)=39+35+16*3=122

Mr(O3)=16*3=48

48*100/122=39.344

Mr(HgO)=80+16=96

Mr(O)=16

16*100/96=16.667

 

2KClO3=2KCl+3O2

Mr(2KClO3)=2*39+2*35+2*16*3=244

Mr(3O2)=3*16*2=96

12.25*96/244=4.82
0 дауыс
N2 Mr  шыгару керек
...