0 дауыс
7.6k көрілді
A(0:0), B(9:0) нүктелерінен өтетін түзу теңдеуін жазыңыз.

1 жауап

0 дауыс

(x-0)/9 = (y-0)/0

x*0 = y*9

y=0

...