0 дауыс
926 көрілді
Екі санның арифметикалық ортасы 11-ге тең. Егер үлкен санды кішісіне бөлсек, онда бөліндісінде 3, ал қалдығында 2 қалады. Осы сандарды табыңдар.

1 жауап

0 дауыс
(x+y)/2 = 11

3y+2=x

(3y+2+y)/2 = 11

4y+2 = 22

4y = 20

y = 5

x= 3y+2=3*5+2=15+2=17

Жауабы: х=17, у=5
...