0 дауыс
15.3k көрілді
Екі санның арифметикалық ортасы 15-ке тең.Осы сандардың геометриялық ортасы 9-ға тең болса үлкен сан нешеге тең болады? А)31 В)29 С)27 Д)24

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
(x+y)÷2=15
(x×y)^1/2=9
x+y=30
x=30-y.  
((30-у)y)^1/2=9
30y-y^2=81
y^2-30y+81=0
y=27 y=3
x=30-27=3
x=30-3=27
С) жауабы 27
...