Мектеп | 782 қаралды
782 қаралды

Педагогика

1-вариант


1. ¦жымды қалыптастырудың басталуы:

A) Қоғамдық пікір қалыптастыру.

B) Педагогикалық талап қою.

C) Тәрбие шараларын өткізу.

D) Тәрбие әдістерін таңдау.

E) Тәрбие мазмұнын анықтау.


2. Ұжымдық творчестволық істер әдістемесінің авторы:

A) Ю.К.Бабанский.

B) И.П.Иванов.
C) А.С.Макаренко.

D) К.Д.Ушинский.

E) Т.И.Шамова.


3. Н.Е.Щуркова ұсынған тәрбие жұмыстарының бағыттары:

A) Тәрбиелеуші іс-әрекет ұйымдастыру, ұжымда тәрбиелеу.

B) Тәрбие мазмұндарымен сәйкес келеді.

C) Мектеп тәрбиесі, отбасы тәрбиесі.

D) Діни тәрбие.

E) Тәрбие түрлері.


4. Сынып жетекшісінің негізгі қызметі:

A) Оқушыларды және оқушылар ұжымын зерттеу.

B) Пән мұғалімдерінің жұмысын реттеу.

C) Ата-аналармен жұмыс.

D) Оқушыларды тәрбиелеу.

E) Оқыту процесін бақылау.


5. Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісіне жатпайды

A) Түсіндіру.

B) Лекция.

C) Әңгімелесу.

D) Педагогикалық талап қою.

E) Пікірталас.


6. Мемлекеттің белгілі бір жалпы принциптер негізінде құрылған, бір-бірімен байланысты оқыту-тәрбие мекемелерінің жиынығы:

A) Мектептен тыс мекемелер.

B) Әлеуметтік жүйе.

C) Білім беру жүйесі.

D) Дидактикалық жүйе.

E) Педагогикалық жүйе.7. Оқытудың мазмұнын, әдістерін, ұйымдастыру формаларын ғылыми нақтылайтын педагогикалық теория:

A) Оқыту технологиясы.

B) Педагогикалық технология.

C) Дидактика.

D) Педагогикалық менеджмент.

E) Тәрбие теориясы.


8. Дидактиканың зерттеу пәні:

A) Оқыту процесі.

B) Білім беру мазмұны.

C) Сабақ беру (мұғалім іс-әрекеті) және оқудың (оқушы ісәрекеті) байланысы, олардың өзара қимылы.

D) Оқыту әдістері.

E) Тәрбие.


9. Дидактика категориясы:

A) Тәрбие мақсаты.

B) Тұлғаны қалыптастыру.

C) Тұлғаны дамыту.

D) Білім беру мазмұны.

E) Тәрбие әдістері.


10. Оқыту мақсаты - оқушыларда интеллектуалдық іскерліктерді, түсініктерді, көріністерді, білімдерді дайын түрде қалыптастыру:

A) Дамыта оқыту.

B) Дәстүрлі дидактикалық концепция.

C) Педоцентрлік концепция.

D) Проблемалық оқыту.

E) Бағдарламалап оқыту.


11. Сабақ беру басымды роль атқаратын дидактикалық жүйе:

A) Педоцентрлік концепция.

B) Дәстүрлі дидактикалық концепция.

C) Түсіндірмелі-сипаттай оқыту.

D) Дамыта оқыту.

E) Психологиялық оқыту теориялары.


12. Оқыту мақсатын іске асыруды, оқушылардың білімдерді қабылдауын, қорытуын және практикада қолдануын қамтамасыз етуге бағытталған мұғалім іс-әрекеті:

A) Оқу.

B) Сабақ беру.

C) Білім беру.

D) Тәрбиелеу.

E) Оқыту.


13. Оқыту процесінің бір жағы сабақ беру, ал екінші жағы – бұл:

A) Оқыту.

B) Оқу.

C) Білім беру.

D) Тану.

E) Тәрбие.


14. Оқыту процесінің методологиялық негіздері:

A) Таным теориясы.

B) Тарихи материализм.

C) Неотомизм.

D) Бихевиоризм.

E) Экзистенциализм.


15. Оқыту процесінде іске асырылатын функциялар:

A) Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыыру.

B) Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау.

C) Оқушыларға білім беру, оларды тәрбиелеу, дамыту.

D) Оқыту әдістерін, құралдарын таңдау.

E) Оқыту маақсатын қою, міндеттерін анықтау.


16. Оқыту процесінің қозғаушы күштері:

A) Мұғалімнің жігері.

B) Оқу тапсырмалары мен оқушылардың білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтар.

C) Білімдерді, іскерліктерді, дағдыларды игеру қажеттілігін оқушылардың түсінуі.

D) Дидактикалық зерттеулер.

E) Ғылым мен практиканың байланысы.


17. «Белгіліден белгісізге, жайдан күрделіге» ережелері қандай принципке жатады?

А) Ғылымилық.

В) Көрнекілік.

С) Шамаға лайықтық.

D) Теориямен практиканың байланысы.

E) Жүйелілік және бірізділік.18. Оқыту принципі:

A) Оқыту материалын таңдау негізінде жататын қағидилар.

B) Оқытудың ғылымилығын қамтамасыз етеін қағидалар.

C) Оқыту процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

D) Оқыту процесінің компоненттері арасындағы байланыстар.

E) Орындауды қажет ететін ережелер.


19. Қандай оқыту принципі оқыту мазмұны оқушыларды ғылымның даму деңгейіне сәйкес объективті ғылыми фактілер, теориялар және заңдармен таныстыруды талап етеді:

A) Ғылымилық.

B) Көрнекілік.

C) Саналылық және белсенділік.

D) Жүйелілік және бірізділік.

E) Шамаға лайықтық.


20. Қандай оқыту принципі сезім органдарын оқыту материалдарын қабылдауға және өңдеуге мақсатты қатыстыруды талап етеді:

A) Саналылық және белсенділік.

B) Ғылымилық.

C) Көрнекілік.

D) Шамаға лайықтық.

E) Жүйелілік және бірізділік.


21. Жүйелілік және бірізділік принципі:

A) Оқыту процесін және оның мазмұнын бір тәртіппен құрастыруды талап етеді.

B) Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру.

C) Оқыту процесінде оқушыларды білімді практикада қолдануға ынталандыру.

D) Көрнекіліктерді қолдануды талап ету.

E) Оқушының мүмкіндіктерін ескеру.


22. Оқыту барысында өмірден мысал келтіру, оқушыларды өндіріспен таныстыруды қандай оқыту принципі талап етеді:

A) Көрнекілік.

B) Шамаға лйықтық.

C) Беріктік .

D) Ғылымилық.

E) Оқыту мен практиканың байланысы.


23. Білімнің есте жақсы сақталуын, олардың оқушы санасының бір бөлігі, жүріс-тұрысының негізі болуын талап ететін принцип:

A) Беріктік.

B) Жүйелілік және бірізділік.

C) Ғылымилық.

D) Саналылық және белсенділік.

E) Оқыту мен практиканың байланысы.


24. Оқытудың қандай принципі оқушылардың даму ерекшеліктерін, оқу мүмкіндіктерін ескеруді талап етеді:

A) Ғылымилық.

B) Көрнекілік.

C) Шамаға лайықтық.

D) Беріктік.

E) Саналылық және белсенділік.


25. Қабылдау, пайымдау, қорыту, бекіту, практикада қолдану:

A) Педагогикалық процесс кезеңдері.

B) Оқыту процесінің компоненттері.

C) Іс-әрекет компоненттері.

D) Білімді игеру процесінің кезеңдері.

E) Сабақ элементтері.

1 жауап

14. Оқыту процесінің методологиялық негіздері:

A) Таным теориясы.
118,026 сұрақ
304,400 жауап
153,313 пікір
66,278 қолданушы