0 дауыс
2.4k көрілді

1. Келесі өзгерісті орындайтын реакция теңдеулерін жазыңдар:

Fe S2SO2 SO3 Na2 SO4Ba SO4

2. 12,6 г азот қышқылын бейтараптауға неше грамм калий гидроксиді жұмсалады?

3. 12 г кальций мен 6 г көміртек әрекеттескенде неше грамм кальций карбидін алуға болады?

4. Фосфордың : 1)оттегімен    2) сутегімен    3) кальциймен реакция теңдеулерін жазыңдар

2 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
1) 4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2
2SO2+O2=2SO3
2NaOH+SO3=Na2SO4+H2O
Na2SO4+Ba(OH)2=2NaOH+BaSO4
+1 дауыс
12,6г.   Х

HNO3+KOH⇒KNO3+H2O

63г/м. 56г/моль
Х=12,6*56/63=
...