0 дауыс
4.8k көрілді
12,6 г азот қышқылын бейтараптауға неше грамм калий гидрооксиді жұмсалады?
Сұрақтың жабылу себебі: Жақсы жауап

3 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
12,6г.   Х

HNO3+KOH⇒KNO3+H2O

63г/м. 56г/моль
Х=12,6*56/63=
+1 дауыс
11.2 г калий гидроксиді
0 дауыс

қалай толық жазшы

...