0 дауыс
2.7k көрілді
тік призманың табанында табаны 5 см болатын теңтүбіріл үшбұрыш жатыр.  призманың биіктігі 3 см . теңтүбірлі үшбұрыштың табаны мен призма табанының  жоғарға қарсы жатқан төбесі арқылы өтетін жазықтықпен қиғанда пайда болған қиманың ауданын есептеңдер.  призманың өзара тең бүйір жақтарының диаганальдары  6,5 см

1 жауап

0 дауыс
Призманың көлденең қимасының ауданы - табанымен (5 см) және бүйір беттерінің диагональдарымен (әрқайсысы 6,5 см) шектелген тең қабырғалы үшбұрыш.

 Пифагор бойынша биіктікті табамыз: √(6,5²-2,5²)=6 см.

 Көлденең қимасының ауданы - 6*5/2=15 см²
...