0 дауыс
1.4k көрілді
Көлемі (қ.ж.) 89,6 л метанды толық ыдыратқанда неше грамм күйе алынады?

1 жауап

0 дауыс
89,6л       х

СН4    ⇒  С +  2Н2
22,4л        12г/моль

х=89,6*12/22,4=48г

Ұқсас сұрақтар

0 дауыс
1 жауап
Белгісіз 19.05.2015 Химия сұрақ қойды
0 дауыс
1 жауап
...