0 дауыс
1.4k көрілді
2.-есеп   Көлемі (қ.ж.) 18л СН4, 3л С2Н2, 5л С3Н8 болатын газдардың қанша зат мөлшері және қандай массасы болатынын есептеңдер.
 

 3- есеп  Құрамында 93,75% көміртек, 6,25% сутек бар белгісіз газдың ауамен салыстырғандағы тығыздығы 4,41 болатынын ескере отырып, заттың молекулалық формуласын табыңдар.
 

 4- есеп  Көлемі (қ.ж.) 89,6 л метанды толық ыдыратқанда неше грамм күйе алынады?

1 жауап

0 дауыс
4)

89,6л       х

СН4    ⇒  С +  2Н2
22,4л        12г/моль

х=89,6*12/22,4=48г

Ұқсас сұрақтар

0 дауыс
1 жауап
Белгісіз 19.05.2015 Химия сұрақ қойды
...