0 дауыс
34.9k көрілді
100 см(квадрат) ауданға 50H күш әрекет етеді.Қысымды анықтаңдар.Өтініш шығарып беріңіздер толық.

3 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
S = 100 см^2 = 0,01 м^2
F = 50 Н
P =?

P = F/s = 50/0,01 = 5000 Н = 5 кН
0 дауыс
P=F/S=50/0,01=5000Па=5кПа
0 дауыс

   Берілгені 

  1. S= 100 СМ=0,01m2
  2. F=50H
  3. P=?
  4. Формула P=F/S
  5. Шешуі P= 50H/0,01m2=5000H=5kH
...