0 дауыс
5.7k көрілді
Шеңберге бір нүктеден жанама және қиюшы жүргізілген.Олардың ұзындықтарының қосындысы 30 см,қиюшының ішкі кесіндісі жанамадан 2 см қысқа.Қиюшының және жанаманың ұзындығын есептеңдер

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап

 О - шеңбер центрі;
АВ - жанама;
АС -қиюшы;
СD -қиюшының ішкі қиюшы бөлігі

АВ+АС=30 см
AB-CD=2
Егер шеңберден тыс жатқан нүктеден жанама мен қиюшы жүргізілсе, онда жанама ұзындығының квадраты қиюшы пен оның сыртқы бөлігінің көбейтіндісіне тең болады:
АВ²=АС*DA
есептесек
AC=30-AB
CD=AB-2
 АВ=х см болса, онда
АС=30-х
СD=x-2
АС=DA-DC=30-x-x+2=32-2x
АВ²=АС*DA=(30-x)*(32-2x)
x²=(30-x)*(32-2x)
x²=960-32х-60х+2х²
2х²-х²-92х+960=0
х²-92х+960=0
D=b²-4ac=(-92)²-4*1*960=8464-3840=4624 (√4624=68)
x₁=(-b+√D)/2a=(-(-92)+68)/2*1=160/2=80 - есеп шартына сай келмейді
x₂=(-b-√D)/2a=(-(-92)-68)/2*1=24/2=12
АВ=12 см
АС=30-АВ=30-12=18 смЖауабы: жанама 12 см, қиюшы 18 см.

...