0 дауыс
2.1k көрілді
Шеңберге іштей сызылған дұрыс үшбұрыштың периметрі 18 см.Осы шеңберге іштей сызылған квадрат қабырғасының ұзындығын есептеңдер.

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
Центрі К нүктесінде болатын шеңбер, АВС тең бүйірлі үшбұрыш және іші сызылған DEFG шаршы берілсін.
Үшбұрыштың периметрі - оның барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы.
ABC үшбұрышы тең қабырғалы, онда

 AB=BC=AC=18/3=6 (см).

АК кесіндісі берілген шеңбердің радиусы болатындай АВС теңбүйірлі үшбұрышының В нүктесінен К нүктесіндегі шеңбердің центріне кесінді жүргізейік.
Теңбүйірлі үшбұрыштың радиусының формуласын еске түсірейік:R=a:√3.

=> теңбүйірлі үшбұрыштың радиусы АВС=6:√3=(6√3)/3=2√3 (см).

Шектелген шаршының қабырғасының формуласын еске түсірейік:  a=R√2.

=> сызылған шаршының жағы DEFG=2√3*√2=2√(3*2)=2√6 (см).

Шаршыда барлық қабырғалары бір-біріне тең.

=> DE=EG=GF=FD=2√6 (см).

Жауабы: DEFG іштей сызылған шаршының DE қабырға ұқындығы 2√6 (см).( шаршының қабырғалары тең)
...