0 дауыс
5.2k көрілді
востоковедение мамандыңына қандай мамандықтар кіреді?

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап

Төмендегі мамандықтар кіреді.

Бакалавриат

050209-Шығыстану

Академиялық деңгей және квалификация: шығыстанушы-филолог, шығыс тілдері мен әдебиеттерінің оқытушысы, аудармашы-референт мамандықтары бойынша шығыстану бакалавры; шығыстанушы тарихшы, тарих оқытушысы, аудармашы-референт.

050207- Аударма ісі

Академиялық деңгей және квалификация: аударма ісі бакалавры.

050210- Шет тілдер филологиясы

Академиялық деңгей және квалификация: шет тілдер филологиясының бакалавры.

5В021200 – Түркітану

Академиялық деңгей және квалификация: түркітану бакалавры.

Магистратура

6N0209-Шығыстану

Академиялық деңгей және квалификация: шығыстану магистрі.

6N0505-Аймақтану

Академиялық деңгей және квалификация: аймақтану магистрі.

6N0207-Аударма ісі

Академиялық деңгей және квалификация: аударма ісі магистрі.

PhD

6D020900 - Востоковедение

6D021200 - Тюркология

...