0 дауыс
4.5k көрілді

Берілген тотығу-тотықсыздану әрекеттесуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы 
NH3+SO2=S+N2+H2O
A) 15 B) 16 C) 12 D) 17 E) 18

2 жауап

0 дауыс
12 деп ойлаймын
0 дауыс
4NH3+3SO2=3S+2N2+6H2O=18коэффицент
...