0 дауыс
5.1k көрілді
Төмендегі реакция теңдеуін тотығу – тотықсыздану реакциясы тұрғысынан теңестіріңдер.

K + CI2 = KCI

Fe + CI2 = FeCI2

Mg + O2 = MgO

2 жауап

0 дауыс
2K + CI2 = 2KCI

Fe + CI2 = FeCI2

2Mg + O2 = 2MgO
0 дауыс
толығырақ жазып жіберсеңіз?
...