+1 дауыс
977 көрілді

Mrs  Grace:   Hello

Fred:  Hello.May  I  speak  to  Alice  Watson,please?

Mrs  Grace:  Just  a  minute...Alice,it  s  for  you.

Alice:  Hello

Fred:  Hi,Alice .This  is  Fred.Would  you  lice  to  go  a  Movie  tonight

Alice:  Thanks  I  d  love  to.I  haven  t  been  to  a  movie   for  a  long  time

Fred:  Good.I  LL   pick  you  up  around7.30,then.The  Movie  stsrts  at  8.

Alice:  Fine.I  LL  be  readu 

Миссис Грейс: Здравствуйте

Фред: Hello.May я поговорить с Элис Уотсон, пожалуйста?

Миссис Грейс: Минуточку ... Алиса, она с для вас.

Алиса: Здравствуйте

Фред:. Привет, Алиса Это Fred.Would вы вшей пойти в кино сегодня вечером

Алиса: Спасибо, я бы с удовольствием to.I убежищем т был в кино в течение длительного времени

Фред: good.i LL забрать вас around7.30, then.The фильм stsrts в 8.

Алиса: fine.I будете readu
мынау 8 сыныптыкы го

1 жауап

–1 дауыс

Ханым  Grace:   сәлем

Fred:  сәлем.Мамыр  мен    Әлисаға  Watson деген айналамын, ләббай?

Ханым  Grace:  бір минутты...Әлиса, сол  s    сендер.

Әлиса:  сәлем

Fred:  сәлем, Әлиса .Сол    Fred.Разве керек  сендерді  биттер , өту      кинофильмның  бүгінгі кешін

Әлиса:  рақмет  мен  d  сүйеді .Мен  гаваньтың  t, ертеден кинофильмға   деген бұрынғы 

Fred:  жөн.Мен  LL   сендердің    around7 көтереді .30, сонда.Кинофильмның  stsrts  ара  8.

Әлиса:  fine.Мен  LL  бол-  readu 

...