0 дауыс
653 көрілді

12,4 г натрий оксидін судың қандай көлемінде ерітіп 10% ерітінді алуға болады?

Сұрақтың жабылу себебі: ЖЖ табылды! Артық пікірлердің қажеті жоқ!!!

1 жауап

0 дауыс
 
Жақсы жауап
Былай шығады
Na2O + H2O---->2NaOH
m(Na2O)=12,4 г
M(Na2O)=62 г\моль.
M(NaOH)= 80 г\моль.
m(NaOH)=12,4*80\62=16 г.

Судың массасын Х деп аламыз. Сонда ерітіндінің массасы х+16 болады.

Мына формулаға саламыз
w=(m(еріген зат)\m(ерітінді))*100%
w\100%=m(еріген зат)\m(ерітінді)
0.1=16\(x+16)
0.1=16
___х+16
0.1х + 1,6=16
0.1х=14,4
х=144 г.
Жауабы: m(H2O)=144 г.
...