+1 дауыс
2.9k көрілді
тез арада қажет шғарп беріңіздерші

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
Алдымен, реакция теңдеуін жазамыз:
Na2O + H2O---->2NaOH
m(Na2O)=12,4 г
M(Na2O)=62 г\моль.
M(NaOH)= 80 г\моль.
m(NaOH)=12,4*80\62=16 г.
Енді, біз пропорция құра аламыз (100 процентті 0,1 етіп аламыз). Судың массасын Х деп аламыз. Сонда ерітіндінің массасы х+16 болады.
Осындай формула бар:
w=(m(еріген зат)\m(ерітінді))*100%
w\100%=m(еріген зат)\m(ерітінді)
0.1=16\(x+16)
0.1=16
___х+16
0.1х + 1,6=16
0.1х=14,4
х=144 г.
Жауабы: m(H2O)=144 г.
...