Тағам, Аспаздық | 213k қаралды
213k қаралды
Жеті шелпек пісірдім. Құран оқитын ниет бар еді. Құранды жазып беріңіздерші?

8 жауап

Біріншіден ниетініз қабыл болсын демепін.Екіншіден қыз-келіншектер құранды үйінде ерлері немесе  ата,әкесі болмаған жағдайда ғана оқиды.Жалпы ер адам отырған жерде әйел баласы құран оқымайды.Ал олай болса құран оқығанда мыналарды оқисыз менің пайымдауымша:

«Әуузу билләәхи минәш шайтаанир ражийм, Бисмилләхир Рахманир Рахийм»
Фатиха сүресі.
Бисмилләәхир- Рахманир- Рахийм!

Әлхамду лилләәхи раббил ьааламийн,
Әррахмәәнир Рахийм...
Мәәлики иәумиддийн.
Ий-йәәкә нәьбуду уә ий-йәәкә нәстәьийн.
Ихдинәс сиратал мустақийм.
Сираатал ләзийнә әньамтә ьаләйхим ғайрил мағдууби ьаләйхим уәләд-доооллийн (Әәмийн).

Қысқа сүрелер:

Ықылас сүресі: «Қул хүуаллахү әхад. Аллахус самәд. Ләм иәлид уә ләм юләд. Уә ләм иәкул-ләху куфуән әхад».
...(Әәмийн)
«Фатиха» сүресі: Ағузу биллаһи минәш шайтанир – ражим. Би – исми – л лаһи – р – рахмани – р – рахим. Әл – хәмду лиллаһи рабби – л - әләмин. Ар – рахмани- р – рахим. Мәлики йауми – д – дин. Ий – ака нағбуду уә ий - әкә нәстағин. Иһдина – с – сирата – л – мустақим. Сирата – л – ләзинә әнғамта ғалейһим ғейри – л - мағдуби ғалейһим уа – ла- д – даллин (Әмин). (Әминді әр уақытта іштен айтады). «Ықылас» сүресі: Би – исми – л – лаһи – р – рахмани – р – рахим. Құл һуа аллаһу ахад. Аллаһу – с – самад. Ләм йалид уа ләм йуләд Уа ләм йакүн ләһу күфуән ахад. Садақол – лаһул – азим. Сүбіха раббика – раб – бил иззәти амма Иаси – фун уа сәламун аләл – мурсалин Уолхамду – лиллаһи раби – бил аламин (Әмин). Сүбханә Раббикә-Раббил-ғиззаты ғамма йәсифун. Уә саламүн ғаләл-мурсәлин. Уәлхамду лиллаһи Раббил-ғаләмин. (Қүран соңында) Иә, Ұлы Алла осы оқылған Фатиха, Ықылас сүрелерінен болған сауапты Пайғамбарымыз Мұхаммедке (с.ғ.с.), Пайғамбарларға, Саха-баларға, Әулие-Әмбиелерге, Шаһи-дтерге, дүниеден өткен барша мұсылман-дарға (өзімнің дүниеден өткен ата-бабаларыма, әке-шешелеріме, туған-туысқан-дарыма, аты-жөнін айту керек) бағыштадым. Иә, Алла! Ата бабаларымның рухтарын шат-шадыман етіп, осы оқылған Құранның нұрымен нұрлан-дырып, қабір азабынан сақтап, жандарын жәннатта ете гөр! Иә, Алла! Біздерді – үй ішімізді, халқымызды қайғы – қасіреттен, қорлық – зұлымдықтан, табиғи апат-тардан, мың бір атты пәледен, жүз бір атты пәледен сақтай гөр! Дұға тілектерімізді қабыл етіп, екі дүниеде де нығметіңе бөлей гөр! Раббәна атина фиддүния хасанәтән. Уә Фил-ахирәти хасанәтән уә қина ғазәбәннар.
Үйде ер адам болса да мен озым оки берм.олай етуге болмайды ма? Неге?
Ер адам оқу білмесе,оқи беруге болады
Күйеу балаға ата-енесінің атын атап құран бағыштауға бола ма?
Үиіңізде Ер адам тұрғанда сіздің окығаныңыз дұрыс емес ер адам алдыңғы катарда тұру керек мысалға намаз окығанда ерлер алдыңғы сапта ал əиелдер артында тұрады......

Бі з д і ң    м ұ с ы л м а н д ы қ т ы ң   е ң     б і р  қ ұ  р ы ғ а н   ж е р і    о с ы  -    ө з д е р і     с о л     Ə й е лд і ң      і ш і н е н     ш ы ғ ы п     о т ы р ы п,     Ə й е л д е  р д і     а  д а м      д е п      с а н а м а й д ы! ! !

Əйел адам Ер адамының 1 қабырғасынан жаратылған.

Жəне Ислам дінінде Əйелді адам санамайлы дегенді қайдан естідің?

Əйел адам қай жерде болсын ерден 1 саты төмен тұру керек. Бұдан əйелдің ешт
әйел адам құран оқымыйтын себебі басқа болар
Ері окыгысы келмейді және білмейді де, қарап окышы десең оқуымайды, сонда да әйел окымау керек па?
Менің жолдасым орыс мектебінде оқыған құран бағыштап оқиялмайды, уйде шелпек пісіріп мен оқимын. Менің ойымша ниетін болуы керек, еркек болсын, әйел болсын ондай шектеу жок деп ойлаймын! Оқылатын дұғаларыңыз, ниетіңіз қабыл болсын! Алла қолдасын!
Үйде ер азамат болса онда сол оқыған дұрыс, ал егер ол оқи алмайды.  Əйеліне рұқсат беріп жатса менің ойымша оқий беруіне еш кедергі болмайды. Əйел не ер азамат не біріншіден ниет түзу болу маңыздырақ!!!
118,511 сұрақ
305,593 жауап
153,302 пікір
68,016 қолданушы