0 дауыс
476 көрілді
412 квадрат + 523 квадрат                           319 квадрат - 202 квадрат;
----------------------------------;                             ------------------------------
(412 + 523) квадрат                                                  ( 319 + 202) квадрат

1 жауап

+1 дауыс
Әріпті өрнекпен жазатын болсақ былай болады
(а^2+b^2)/(a+b)^2
бұдан қысқаша көбейту формуламызды еске түсірсек
(а^2+b^2)/(а^2+2ab+b^2)=алымынан да және болімінен де (а^2+b^2) алыптасақ мынау шығады =  0/2ab

0<2ab   онда дұрыс бөлшек болғаны
...