0 дауыс
89 көрілді
Лексикалық анализаторлар. Олардың мақсаты мен құрылу принциптері. Тұрақты тілдер мен грамматикаға негізделген лексикалық анализаторларды құру.
Осы тақырыпқа конспект керек еді

1 жауап

0 дауыс

Лексикалық анализаторлар: кіріспе

Лексикалық анализаторлар бағдарламалық тілдердің компиляторлары мен аудармашыларының маңызды бөлігі болып табылады. Олардың негізгі мақсаты-бастапқы кодтың таңбалар тізбегін минималды семантикалық блоктар болып табылатын таңбалар тізбегіне түрлендіру. Бұл конспектте біз лексикалық анализаторлардың мәнін, олардың құрылу принциптерін және тұрақты тілдер мен грамматика негізінде құру мүмкіндігін қарастырамыз.

Лексикалық анализаторлардың мақсаты:

Лексикалық анализатор-бұл бастапқы код таңбалауыштарға айналатын бағдарламаны құрастырудың бірінші кезеңі. Таңбалауыштар кілт сөздер, идентификаторлар, сандар, операторлар және тілдің басқа элементтері сияқты мағыналық бірліктерді білдіреді. Лексикалық анализатордың мақсаты таңбалардың кіріс ағынын лексемаларға бөлу және оларды жіктеу болып табылады.

Лексикалық анализаторларды құру принциптері:

1. Тіл лексикасының сипаттамасы:


   Лексикалық анализатор өз жұмысын бағдарламалау тілі лексикасының грамматикалық ережелері мен сипаттамаларын талдаудан бастайды. Бұл бастапқы кодта кездесетін токендерді, кілт сөздерді, операторларды және басқа элементтерді анықтауды қамтиды.

2. Тұрақты өрнектер:


   Тілдің лексикалық элементтерін сипаттау үшін тұрақты өрнектер қолданылады. Олар жолдағы ішкі жолдарды табуға және жіктеуге арналған қуатты құрал. Тұрақты өрнектер таңбалауыштарды анықтауға арналған үлгілердіактам сипаттауға мүмкіндік береді.

3. Мемлекеттік ауысу диаграммалары (DFA):


   Лексикалық анализаторды мемлекеттік ауысу диаграммаларын қолдану арқылы жүзеге асыруға болады. DFA-бұл түйіндер күйлерді білдіретін график, ал доғалар кіріс таңбаларына байланысты күйлер арасындағы ауысулар. Бұл ағымдағы күй мен кіріс таңбасына негізделген токендерді тиімді тануға мүмкіндік береді.

4. Лексикалық анализаторлардың генерациясы:


   Lex және Flex сияқты лексикалық анализаторларды құру құралдары тілдің лексикалық элементтерінің сипаттамаларына негізделген анализаторлар жасауға мүмкіндік береді. Олар сипаттаманы тұрақты өрнектер ретінде қабылдайды және таңбалауыштарды тану үшін тиімді код жасайды.

Тұрақты тілдер мен грамматикаға негізделген лексикалық анализаторларды құру:

1. Грамматиканың анықтамасы:


   Лексикалық анализаторды құру үшін бағдарламалау тілінің грамматикасын анықтау қажет. Грамматика тілдегі сөйлемдердің құрылымын, соның ішінде синтаксистік ережелерді, иерархияны және элементтер тізбегін сипаттайды.

2. Лексикалық спецификацияны әзірлеу:


   Грамматика негізінде лексикалық спецификация жасалады, оған токендердің сипаттамасы және оларды тану ережелері кіреді. Бұл таңбалауышты анықтаған кезде тұрақты өрнектер мен тиісті әрекеттерді қамтуы мүмкін.

3. Генерациялау құралдарын пайдалану:


   Лексикалық анализаторлардың тұрақтылығы үшін ANTLR немесе Bison сияқты кодты құру құралдары жиі қолданылады. Олар грамматикалық ережелерді қабылдайды және лексикалық және синтаксистік анализаторларды жасайды.

4. Талдаумен Интеграция:

   Лексикалық анализатор-компиляцияның бірінші кезеңі. Оның жұмысының нәтижесі, таңбалауыштар келесі кезеңге - талдаушыға беріледі. Олар бірге бағдарламаның толық талдауын қамтамасыз етеді және дерексіз синтаксистік ағашты құруға негіз жасайды.

Қорытынды:

Лексикалық анализаторлар бастапқы кодты токен деңгейінде талдауды қамтамасыз ете отырып, бағдарламалық жасақтама тілдерін құрастыруда негізгі рөл атқарады. Олардың құрылысы тұрақты өрнектердің принциптеріне, күйлердің ауысу диаграммаларына және генерация құралдарына негізделген. Тұрақты тілдер мен грамматикаға негізделген лексикалық анализаторларды құру компиляторлар мен аудармашыларды әзірлеу процесінде маңызды буын бола отырып, бастапқы кодты тиімді және сенімді талдауды қамтамасыз етеді.

...