0 дауыс
198 көрілді
The Korean National University of the Arts was founded in 1993 with the support of the Ministry of Culture, Sports and Tourism of South Korea. Today, it is the only South Korean single-disciplinary university that offers comprehensive training in all areas of the arts: from music to Korean traditional art.The Korean National University of the Arts occupies high places in international rankings. Thus, among universities training artists in the field of performing arts, it ranks 36th in the world.The mission of the Korean National University of the Arts is to create the “future classics” and educate a creative elite who, through art, will create a better society, free from prejudice and injustice.The university offers a comprehensive education that allows students to both gain academic knowledge and develop their artistic abilities. Students are encouraged to try themselves in different areas, so you can take courses that interest you regardless of your major. Graduates of the Korea National University of the Arts can obtain a bachelor's or master's degree.Vocal music:

 Opera vocals; Soprano; Bass; Tenor; Baritone; Countertenor; Mezzo-soprano

Strings: Violin; Viola; Cello, double bass; Harp; Guitar

Conducting; Conducting an orchestra

Musical Theatre

Winds: Recorder: Flute; Oboe; Clarinet (bass clarinet); bassoon, Saxophone, Horn, Trumpet; Trombone (bass trombone); Tuba and ot

hers.

2 жауап

0 дауыс
Чжан

23.09.2023 Университет, колледж

Корея ұлттық өнер университеті 1993 жылы Оңтүстік Кореяның мәдениет, спорт және туризм министрлігінің қолдауымен құрылды. Бүгінгі таңда бұл музыкадан бастап Корей дәстүрлі өнеріне дейінгі барлық өнер салаларында жан-жақты дайындықты ұсынатын жалғыз оңтүстік кореялық көпсалалы университет.Корея ұлттық өнер университеті Халықаралық рейтингтерде жоғары орынға ие. Осылайша, орындаушылық өнер саласындағы әртістерді дайындайтын университеттер арасында ол әлемде 36-шы орында.Корея Ұлттық Өнер университетінің миссиясы - "болашақ классикасын" құру және өнер арқылы алалаушылық пен әділетсіздіктен арылған жақсы қоғам құратын шығармашылық элитаны тәрбиелеу.Университет студенттерге академиялық білім алуға да, көркемдік қабілеттерін дамытуға да мүмкіндік беретін жан-жақты білім ұсынады. Студенттер әртүрлі салаларда өздерін сынап көруге шақырылады, осылайша сіз өзіңіздің мамандығыңызға қарамастан сізді қызықтыратын курстарға қатыса аласыз. Корея Ұлттық Өнер университетінің түлектері бакалавр немесе магистр дәрежесін ала алады.Вокалды музыка:

 Опера вокалы; Сопрано; Бас; Тенор; баритон; Контртенор; Меццо-сопрано

Ішектер: Скрипка; Альт; виолончель, контрабас; Арфа; Гитара

Дирижерлық ету; оркестрді дирижерлау

Музыкалық театр

Үрмелі аспаптар: Магнитофон: флейта; Гобой; Кларнет (бас-кларнет); фагот, саксофон, мүйіз, керней; Тромбон (бас-тромбон); Туба және басқалар

оның.
0 дауыс

Чжан
23.09.2023 Университет, колледж
Корея ұлттық өнер университеті 1993 жылы Оңтүстік Кореяның мәдениет, спорт және туризм министрлігінің қолдауымен құрылды. Бүгінгі таңда бұл музыкадан бастап Корей дәстүрлі өнеріне дейінгі барлық өнер салаларында жан-жақты дайындықты ұсынатын жалғыз оңтүстік кореялық көпсалалы университет.Корея ұлттық өнер университеті Халықаралық рейтингтерде жоғары орынға ие. Осылайша, орындаушылық өнер саласындағы әртістерді дайындайтын университеттер арасында ол әлемде 36-шы орында.Корея Ұлттық Өнер университетінің миссиясы - "болашақ классикасын" құру және өнер арқылы алалаушылық пен әділетсіздіктен арылған жақсы қоғам құратын шығармашылық элитаны тәрбиелеу.Университет студенттерге академиялық білім алуға да, көркемдік қабілеттерін дамытуға да мүмкіндік беретін жан-жақты білім ұсынады. Студенттер әртүрлі салаларда өздерін сынап көруге шақырылады, осылайша сіз өзіңіздің мамандығыңызға қарамастан сізді қызықтыратын курстарға қатыса аласыз. Корея Ұлттық Өнер университетінің түлектері бакалавр немесе магистр дәрежесін ала алады.Вокалды музыка:
 Опера вокалы; Сопрано; Бас; Тенор; баритон; Контртенор; Меццо-сопрано
Ішектер: Скрипка; Альт; виолончель, контрабас; Арфа; Гитара
Дирижерлық ету; оркестрді дирижерлау
Музыкалық театр
Үрмелі аспаптар: Магнитофон: флейта; Гобой; Кларнет (бас-кларнет); фагот, саксофон, мүйіз, керней; Тромбон (бас-тромбон); Туба және басқалар

оның.

https://translate.yandex.ru/
...