0 дауыс
69 көрілді
Тапсырма 1: Дискретті хабарлама көзі т = 34 символдан тұрса. Ал статистикалық характеристикалары кездейсоқ сандар.

1.

Дискретті хабарламадагы бір символга келетін апаратт санынын орта манін табыныз, егер:

А) символдар бір-біріне тауелсіз жэне бірдей ыктималдыкта;

Э) символдар бір-біріне труелсіз жоне бірдей ыктималдыкта емес;

Б) касында турган символа статистикалык тауелділікте болса жоне эртурлі ыктималдыкта болса.

Тансырма 2: Аты-женініздегі акпараттар санын аныктаныз, егер ондагы символдардын пайда болу ыктималдыры эртурлі жоне бір-біріне тауелсіз болса.

Жеке тапсырмалар:

1. Акша мэнетін лактырганда бір натиженін тандауы (мысалы, буктін тусуі) бір бит акпарат алады, себебі теныктималды мумкіндіктер саны М = 2 (бук немесе шік). Шік тускені деген хабарда акпарат мелшерін аныктаны.

Белгісізлікті 4 есе азайтатын хабарда кандай акпарат келемі бар?

Корапта 16 кубик жатыр. Барлык кубиктардын тусі эр турлі. Кораптан

кызыл кубик алынды деген хабарда канша акпарат бар?

4. Сіздін досыныз 10-шы кабатта турады деген хабарда 4 бит акпарат бар. Бул

уйде неше кабат бар?

5. Себетте Nk = 8 кара шар жане Na = 24 ак шар жатыр. Себеттен кара шар алынды деген хабарда канша Нк акпарат бар?

7. Корапта М = 64 турлі тусті карындаш жатыр. Ак карындаш алынды деген

хабарда На = 4 бит акпараты бар. Корапта неше Ма ак карындаш бар болган?

8. Себетте ак жене кара шарлар жатыр. Олардын арасында Na = 18 кара шар.

Себеттен ак шар алынды деген хабарда На = 2 бит акпарат бар. Себетте барлыгы неше N шар бар?

9. Алфавиті N = 128 символдан туратын тілде жазылган матіннін Нм келемін

аныктаныз.

10. Кейбір тілдін алфавитінде барлыгы N = 2 ріп бар, тілдегі арбір сез дал т =

7 гріптен турады. Тілдегі ен улкен сездер коры канша болады?

Сіздің жауабыңыз

Есіміңіз:
Құпиялық: Email поштаңыз тек сізге хабарлама жіберу үшін ғана қолданылады
Спамға қарсы тексеру:
Төртке бесті қоссаң қанша болады?
Модерациядан өтпес үшін сайтқа кіріңіз немесе тіркеліңіз
...