0 дауыс
56 көрілді
Бассейнде 300 м³ су бар. Екі құбыр бір мезгілде ашылды. Су бірінші құбырдан 20 м³/сағ жылдамдықпен құйылады да, ал екінші құбырдан 30 м³/сағ жылдамдықпен сыртқа төгіледі. 2 сағаттан кейін бассейнде қанша су болады?

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
Бассейннен шығатын су кіргеннен көп болғандықтан, судың азаю жылдамдығы:
                               v = v₂ - v₁ = 30 - 20 = 10 (м³/с)
Осылайша, 2 сағаттан кейін бассейндегі судың көлемі төмендейді:
                               ΔV = v*t = 10*2 = 20 (м³)
Ал бассейнде су қалады:
                               V = V₀ - ΔV = 300 - 20 = 280 (м³)

Жауап: 2 сағаттан кейін бассейнде 280 м³ су қалады.
...