0 дауыс
135 көрілді
Амперметр мен вольтметрді қолданып, тізбек бөлігінің кедергісін жанама елшеу аркылы аныктады. Вольтметрдін дәлдік класы 4, амперметр- дікі 2,5. Аспаптардың көрсеткіші 4,2 В және 0,3 А болса, тізбек бөлігі кедергісінің айкын мәндер диапазонын көрсетіндер.

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап

Дәлдік класы аспаптардың көрсеткіштерінің қателік шамаларын пайызбен көрсетілуі, тиісінше 4 пайыз қателесуі және 2,5 пайыз қателесуі

Ом заңына сәйкес кедергінің мәні R=U/I=4.2/0.3=14 OM. Rmin=(U 4%)/(I+2.5%)=13.11 OM, Rmax=(U+4%)/(I 2.5%)=14.93 OM

Tізбек бөлігі кедергісінің айкын мәндер диапазоны {13,11 OM; 14,93 OM}

...