0 дауыс
217 көрілді
...+HCI>KCI+... реакция теңдеуін анықтап, теңестіріңіздер?

1 жауап

0 дауыс
KOH+HCL» KCL+H2O

Ұқсас сұрақтар

...